Expertpanelen

SweNanoSafe expertpanel består för närvarande av sju forskare inom olika områden, med ett gemensamt intresse för nanosäkerhet.

Expertpanelen fungerar som ett vetenskapligt stöd till SweNanoSafe och ansvarar bland annat för olika aktiviteter för forskarnätverket.

Expertpanelens medlemmar sammanställer aktuell vetenskap inom nanosäkerhet i kortfattade referat som finns att läsa här.

Bengt Fadeel
ordförande
Karolinska Institutet
Joachim Sturve
Göteborgs universitet
Helen Karlsson
Linköpings universitet
Inger Odnevall Wallinder
Kungliga tekniska högskolan
Jenny Rissler
RISE Research Institutes of Sweden
Alexander Lyubartsev
Stockholms universitet
Harri Alenius
Karolinska Institutet
Geert Cornelis
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppdaterad av:

KM 2021-07-06

Referat från expertpanelen