Expertpanelen

SweNanoSafe expertpanel består för närvarande av åtta forskare inom olika områden, med ett gemensamt intresse för nanosäkerhet.

Expertpanelen fungerar som ett vetenskapligt stöd till SweNanoSafe och ansvarar bland annat för olika aktiviteter för forskarnätverket.

Expertpanelens medlemmar sammanställer aktuell vetenskap inom nanosäkerhet i kortfattade referat som finns att läsa här.

Harri Alenius
ordförande
Karolinska Institutet
Joachim Sturve
Göteborgs universitet
Helen Karlsson
Linköpings universitet
Inger Odnevall
Kungliga Tekniska högskolan
Karin Mattsson
Göteborgs universitet
Alexander Lyubartsev
Stockholms universitet
Hanna Karlsson
Karolinska Institutet
Geert Cornelis
Sveriges Lantbruksuniversitet

Uppdaterad av:

AG 2022-10-04

Referat från expertpanelen