SweNanoSafe projekt om nanomaterial i byggbranschen

Byggindustrin sysselsätter många människor och branschen är materialintensiv med stor bredd av produkter såväl som stora flöden. Nanomaterial förutspås en ökad användning då dess egenskaper kan innebära förbättrad funktionalitet och livslängd hos byggprodukter. Behovet av kunskap om nanosäkerhet är stort, inte minst rörande exponering och hälsorisker i alla delar av livscykeln för byggnation och anläggning.

I maj 2019 arrangerade SweNanoSafe en workshop för inbjudna deltagare på temat nanomaterial i byggbranschen, vilket också resulterat i en rapport, Rapport 2019:2, Nanomaterial i byggbranschen – ett livscykelperspektiv. Rapporten tar upp ett antal förslag till åtgärder för att vidare förbättra kunskapsläget rörande användning av nanomaterial inom byggbranschen.

Inom ramen för SweNanoSafes verksamhet 2020, har plattformen drivit ett projekt i syfte att att ”följa upp inventering av hinder inom byggbranschen och genomföra åtgärder”. Detta innefattar:

  • Sammanställning av nationella forskningsinsatser som berör användning av nanomaterial i byggbranschen.
  • Undersökning av kunskapsläget och kunskapsbehovet om nanosäkerhet inom byggbranschen, samt om och hur man arbetar med frågan inom organisationen.
  • Inventering av användning av nanomaterial inom byggbranschen.

Projektet har genomförts i samverkan med flera olika aktörer.

Ett slutmöte där resultaten från projektet presenteras, kommer att anordnas fredagen den 26 mars 2021. Skicka oss ett mejl om du har intresse att delta!

Kontaktpersoner för projektet är Klara Midander och Danielle Freilich.

Uppdaterad av:

KM 2021-02-25