Myndighetsrådet

Myndighetsrådet skall vara ett forum för dialog samt ett led i samråd kring vilka insatser och aktiviteter som på bästa sätt sprider kunskap och stödjer myndigheterna i frågor som rör nanosäkerhet.

Ordförande:
Anna Bergström

Koordinator:
Linda Schenk

Medlemmar:
Christer Idström, Boverket
Elmira Tavoosi, Läkemedelsverket
Gregory Moore, Kemikalieinspektionen
Gustaf Bäck, Arbetsmiljöverket
Julia Taylor, Naturvårdsverket
Linda Molander, Folkhälsomyndigheten
Daniel Edgar, Livsmedelsverket

Uppdaterad av:

AG 2022-03-04