Medarbetare vid SweNanoSafe

ANNIKA HANBERG, Professor, IMM, ordförande styrgruppen
email: annika.hanberg@ki.se

BENGT FADEEL, Professor, IMM, ordförande expertpanelen
email: bengt.fadeel@ki.se

RUNE KARLSSON, PhD, IMM, samordnare, sekreterare expertpanelen
email: rune.karlsson@swenanosafe.se
phone: +46(0)8 – 524 885 43

KLARA MIDANDER, PhD, IMM, samordnare
email: ­klara.midander@swenanosafe.se

PENNY NYMARK, PhD, IMM, samordnare
email: penny.nymark@ki.se

LINDA SCHENK, Docent, IMM, samordnare, koordinerar myndighetsrådet
email: linda.schenk@ki.se

ANDA GLIGA, PhD, IMM, samordnare
email: anda.gliga@ki.se

ANNA PERSSON, IMM, informatör
email: anna.persson@ki.se

GREGORY MOORE, KemI, styrgrupp

Uppdaterad av:

KM 2021-09-22