Utbildningsnätverk

Välkommen till SweNanoSafe nätverk om utbildning inom nanosäkerhet!

Den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, har som uppdrag att stärka utbildning inom nanosäkerhet. För närvarande finns bara ett fåtal kurser om nanosäkerhet i Sverige och vi vill bidra till att nanosäkerhet kommer in i fler kurser och att fler yrkesverksamma och studenter får möjligheten att utbilda sig inom detta område.

Vad är målet med utbildningsnätverket?

  • gemensamt utveckla en lägesbeskrivning av utbildningsbehov inom nanosäkerhet
  • identifiera utbildningsbehov och diskutera möjligheter till att tillgodose dessa behov

Vad finns det för aktiviteter?

Den 21 oktober, kl. 10-12 organiseras ett möte för fortsatta diskussioner kring arbetet kring olika pågående insatser med syfte att främja utbildningen inom nanosäkerhet i Sverige. Anmäl dig här.  

Vad har utbildningsnätverket gjort förut?

Under hösten 2020  genomfördes tre workshops:

  • Del 1: Behov av utbildning inom nanosäkerhet, 28 september kl 9:30 – 11:30

Korta presentationer från olika aktörer som belyser behovet av utbildning, samt gemensam diskussion om konkreta behov inom olika branscher och områden.

  • Del 2: Tillgänglig utbildning i Sverige, 20 oktober kl 09:30 – 11:30

Korta presentationer om existerande utbildningar där nanosäkerhetsaspekter ingår, samt gemensam diskussion.

  • Del 3: Hur tar vi initiativ om utbildning i nanosäkerhet ett steg vidare? 15 december kl 09:30-11:30

Korta presentationer med exempel på hur utbildningsinsatser utformats och implementerats inom snarlika områden och gemensam diskussion av vägen framåt för vidare utbildningsinitiativ inom nanosäkerhet.

En sammanställning av de tre workshop-tillfällena med utbildningsnätverket finns tillgänglig i form av en rapport, som bland annat presenterar en ”roadmap” för kommande utbildningsinsatser inom nanosäkerhetsområdet under 2021 och 2022.

Vill du bli medlem?

Utbildningsnätverket är öppet till alla intresserade. Du kan vara till exempel i behov att utbildning eller organisera själv kurser inom nanosäkerhet.

Registrera dig

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Penny Nymark, penny.nymark@ki.se, eller Anda Gliga, anda.gliga@ki.se

Uppdaterad av:

anda 2021-10-19