Utbildningsnätverk

Välkommen till SweNanoSafe nätverk om utbildning inom nanosäkerhet!

Den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, har som uppdrag att stärka utbildning inom nanosäkerhet. För närvarande finns bara ett fåtal kurser om nanosäkerhet i Sverige och vi vill bidra till att nanosäkerhet kommer in i fler kurser och att fler yrkesverksamma och studenter får möjligheten att utbilda sig inom detta område.

Vad är målet med utbildningsnätverket?

  • gemensamt utveckla en lägesbeskrivning av utbildningsbehov inom nanosäkerhet
  • identifiera utbildningsbehov och diskutera möjligheter till att tillgodose dessa behov

Vad finns det för aktiviteter?

Under verksamhetsåret 2022 fortgår arbetet inom utbildningsnätverket och plattformen arbetar i linje med den färdplan som togs fram vid workshops under 2020 och 2021.

En sammanställning av tre workshops som genomfördes hösten 2020 med utbildningsnätverket finns tillgänglig i form av en rapport, som bland annat presenterar en ”roadmap” för kommande utbildningsinsatser inom nanosäkerhetsområdet under 2021 och 2022.

Under hösten 2021 organiserades ytterligare ett möte för fortsatta diskussioner kring arbetet kring olika pågående insatser med syfte att främja utbildningen inom nanosäkerhet i Sverige.

Vill du bli medlem?

Utbildningsnätverket är öppet till alla intresserade. Du kan vara till exempel i behov att utbildning eller organisera själv kurser inom nanosäkerhet.

Registrera dig

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Penny Nymark, penny.nymark@ki.se, eller Anda Gliga, anda.gliga@ki.se

Uppdaterad av:

AG 2022-05-10