Nanomaterial i kosmetika

Användningen av nanoteknik spänner över flera branscher och har blivit en del av vår vardag. Nanomaterial har idag en utbredd tillämpning inom kosmetika där dess olika egenskaper, inklusive ökad stabilitet, kontrollerad och målinriktad leverans, transparens, långvariga effekter och nya färgelement kommer väl till pass. Samtidigt finns en oro för hur materialen i slutändan kan påverka människors hälsa och miljön.

SweNanoSafe har därför initierat ett projekt om nanomaterial: ”Nanomaterial i kosmetiska produkter: Utmaningar och risker framåt – förslag för framtida utveckling”, med fokus på europeiska förhållanden. Syftet är att ge en översikt om användning av nanomaterial i kosmetiska produkter, gällande lagstiftning och de lagstadgade och praktiska utmaningar som föreligger. Målet är att identifiera eventuella kunskapsluckor och föreslå åtgärder, exempelvis forskningsinitiativ, som bidrar till effektivare säkerhetsbedömning. Särskild tonvikt läggs också på vissa ämnen som nanopigment vilket används i tatueringsfärger, samt mikro- och nanoplaster som förekommer i vissa kosmetiska produkter. Projektet inventerar även potentialen i användning av nanomaterial och hur den kan tillvaratas med en ökad medvetenhet som främjar hållbar och ansvarsfull användning av nanomaterial i kosmetiska produkter under dess livscykel.

Kontaktpersoner för projektet är Marietta Athanasiou och Annika Hanberg.

Uppdaterad av:

KM 2021-09-23