Nanomaterial i livsmedel

Tillgång till mat är i alla avseenden essentiell för vår överlevnad. Detta gäller än idag när hot som klimatförändringar, ökad efterfrågan på mat, och ökade matkostnader äventyrar livsmedelsäkerheten globalt. Med hjälp av ny teknik, såsom användning av nanomaterial i applikationer som bidrar till en ökad skörd eller förhindrar livsmedelsskador, kan utmaningarna bekämpas. Nanoteknik kan också användas inom livsmedelsproduktion i avseendet att förbättra smak och struktur eller öka matens näringsvärde. Men hur hanterar vi konsekvenserna av att mat blir till tekniskt komplicerade produkter som vi konsumerar dagligen och i stora mängder? 

Effektiva regelverk för livsmedel och material relaterade till livsmedel är avgörande för att kunna garantera saker mat, och något som blir ännu viktigare när livsmedelsproduktionen blir alltmer tekniskt avancerad.

I en ansats att överblicka läget gällande nanomaterial i livsmedel, har SweNanoSafe initierat ett projekt som inventerar existerande lagstiftning och regelverk. Dessa har utgångspunkt i tre användningsområden för nanomaterial i förhållande till livsmedel: så kallade ”nya livsmedel” (novel foods), material i kontakt med livsmedel och nano-pesticider. Ett ytterligare syfte är att sammanställa tillgänglig information om dessa produktklasser som är relevant för riskbedömning för att identifiera kunskapsluckor och utmaningar vid en framtida utveckling inom detta område.

Kontaktpersoner för projektet är Charlotte Jackson och Annika Hanberg.

Uppdaterad av:

KM 2021-09-23