Hanna Karlsson, Karolinska Institutet

---

Hanna Karlsson är docent i toxikologi och verksam vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Forskningen i Hannas grupp handlar främst om att förstå toxiska effekter av nanopartiklar och underliggande mekanismer, speciellt med avseende på genotoxiska effekter. Ett annat fokus är att utveckla nya cellmodeller som kan ersätta djurförsök. Forskningen är mest fokuserad på metallinnehållande partiklar och har genom åren ofta utförts i nära samarbete med KTH. Ett nytt projekt fokuserar på mikro- och nanoplaster. Förutom olika nationella projekt har Hanna också varit verksam i EU-projektet NANoREG och är aktiv i projektet nPETs med fokus på transportrelaterade nanopartiklar. Hanna jobbar också med utbildning inom toxikologi och hållbar utveckling och är nybliven representant för Karolinska Institutet i Swedish Academic Consortium on Chemical Safety (SWACCS).

Uppdaterad av:

AG 2022-04-22