Karin Mattsson, Göteborgs universitet

Karin Mattsson är forskare vid institutionen för Marina vetenskaper på Göteborgs universitet. Hon har en examen i fysik och disputerade 2016 i miljövetenskap vid Lunds Universitet. Avhandlingen handlade om effekter av nanopartiklar med fokus på nanoplast i den akvatiska miljön.

Idag arbetar Karin främst med att identifiera och karaktärisera antropogena partiklar i miljön. Fokus ligger på att utveckla analysmetoder för att kunna identifiera mikro- och nanopartiklar. Hon arbetar även med var partiklarna kommer ifrån, hur de sprids i miljön och hur de fragmenterar eller bryts ner. Hon har varit involverad i ett flertal JPI-Ocean projekt däribland, BASEMAN, ANDROMEDA och FACTS.

0 kommentarer

Relaterade inlägg