Harri Alenius, ordförande, Karolinska Institutet

---

Harri Alenius är professor i molekylär toxikologi och chef för enheten för systemtoxikologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och forskningsdirektör vid Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland. Harri Alenius har medverkat i en rad olika EU-projekt inom området nanosäkerhet inklusive MARINA, NANOREG, GUIDENANO, NANOSOLUTIONS och CALIBRATE. Han har fungerat även som vice direktör för forskningscentret för nanosäkerhet vid Finlands arbetshälsoinstitut (FIOH). Hans forskning syftar till att förstå samspelet mellan miljöexponeringar, inklusive nanomaterial, immunsystemet och människors hälsa.

Uppdaterad av:

AG 2022-02-01