Det har gjorts stora framsteg inom EU-finansierade projekt de senaste fem åren vad gäller bedömningen av faror och risker med nanomaterial.  Dessa framsteg lyfts fram av en grupp forskare från en rad universitet och forskningsinstitut i en nyligen publicerad översiktsartikel i tidskriften Nature Nanotechnology. För att främja en säker och hållbar användning av nanomaterial eller produkter […]

Den 13 juni samlade den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, ett 50-tal personer med anknytning till nanosäkerhetsforskning i Sverige till en workshop med fokus på forskning och utbildning. Förutom en dag med intensiva diskussioner om såväl styrkor som behov inom området, var dagen kick-off för ett svenskt forskarnätverk inom nanosäkerhet. Här följer en kort rapport […]

Ett åttiotal personer samlades den 29 maj på seminariet ”Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter” som arrangerades av AFA försäkring. Susanna Stymne Airey vid AFA försäkring inledde seminariet med att välkomna alla till en halvdag med redovisningar av forskningsprojekt som fått anslag från organisationen. Hon betonade att för arbetsmarknadens parter, det vill säga […]

Naturvårdsverkets rapport om den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål publicerades nyligen. Rapporten har fokus på statliga myndigheters åtgärder under 2017 och för många av målen krävs enligt Naturvårdsverket fortsatt stora insatser både nationellt och internationellt. För att nå målen framhåller Naturvårdsverket också vikten av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för en giftfri vardag och […]

The Annual Report 2017 from the interdisciplinary research program Mistra Environmental Nanosafety  is now available. The research program aims to develop new risk assessment strategies for nanomaterials and in the report you will find: Results from Case Study 1: Emission of nanoparticles from studded tires to road runoff water (with focus on tungsten carbide, tungsten carbide […]

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) has recently published a report  entitled Evaluation of in vitro methods for human hazard assessment applied in the OECD Testing Programme for the Safety of Manufactured Nanomaterials. It is report No. 85 in the series on the safety of manufactured nanomaterials (MNMs). The Testing Programme for the Testing of […]

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har öppnat ett offentligt samråd om bland annat nanoteknologier och livsmedels- och fodersäkerhet. Samrådet nås på följande länk: Public consultation on the draft EFSA guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health. Deadline för […]

IVL Svenska Miljöinstitutet publicerar en rapport som beskriver hur man kan arbeta med bedömning av riskerna med nanopartiklar och förebygga farliga exponeringar. I rapporten beskrivs metoder för att mäta exponering för nanopartiklar och olika metoders möjligheter och begränsningar diskuteras. Det finns inga beslut om gränsvärden för nanomaterial, men de förslag som finns från olika länder […]