Ny rapport om nanomaterial i arbetsmiljön från IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet publicerar en rapport som beskriver hur man kan arbeta med bedömning av riskerna med nanopartiklar och förebygga farliga exponeringar.

I rapporten beskrivs metoder för att mäta exponering för nanopartiklar och olika metoders möjligheter och begränsningar diskuteras. Det finns inga beslut om gränsvärden för nanomaterial, men de förslag som finns från olika länder beskrivs och kan användas för bedömning av uppmätta halter i arbetsmiljön. Även åtgärder för att begränsa exponeringen diskuteras.

Metodiken har tillämpats vid mätningar av halten av tillverkade nanopartiklar i industriell miljö (kolloidal silika) och i miljöer där naturligt bildade nanopartiklar förekommer, exempelvis från svetsrök och dieselavgaser.

Mer information från IVL och själva rapporten hittar du på följande länk: Nanomaterial i arbetsmiljön. Om mätning av nanopartiklar i arbetsmiljön, riskbedömning, tillämpning av föreslagna och befintliga gränsvärden och åtgärder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg