Samråd om EUs rekommenderade definition av ”nanomaterial”

EU har tidigare utvecklat en rekommenderad definition av ”nanomaterial” för att tillhandahålla en konsekvent definition som är brett tillämpbar inom lagstiftning, säkerhetsbedömning och information till konsumenter. Definitionen används redan i flera EU-förordningar och i nationell lagstiftning i flera medlemsländer.

Nu har kommissionen granskat sin definition av nanomaterial!

Kommissionen inbjuder därför till samråd med intressenter i syftet att uppdatera, testa och verifiera de preliminära resultaten av granskning av definitionen. Utöver detta vill man även samla in feedback från alla tänkbara intressenter som har en roll i tillämpningen av den harmoniserade lagstiftningsdefinitionen av nanomaterial i EU.

Se vidare Kommissionens inbjudan till samråd och dela med dig av din expertis.

Onlinekonsultationen är öppen till den 30 juni 2021.

0 kommentarer

Relaterade inlägg