Tematiska konferenser om avancerade material

Tyska naturvårdsverket (UBA) och tyska federala departementet för miljö, naturskydd och strålsäkerhet (BMU) uppmanar intressenter från akademi, myndigheter, industri och civilsamhällsgrupper att diskutera konsekvenserna av avancerade material för kemisk säkerhet i en serie av tre internationella konferenser. En kort beskrivning om projektet inom vilket konferenserna äger rum och dess syfte finner ni här. Intressenter som är intresserade av att delta och bidra till konferenser och projektet uppmanas att kontakta projektgruppen. Den första konferensen hölls i Dessau, Tyskland, 5 – 6 december 2019 och kommer att följas upp av en konferens på OECD i Paris 15 – 16 juni 2020 med titeln ”Regulatory challenges of advanced materials”.

0 kommentarer

Relaterade inlägg