Referat från NanoForum Summit, 12 november 2019, Uppsala

För tredje året i rad arrangerades NanoForum Summit av SwedNanoTech tillsammans med Uppsala kommun. Temat för årets upplaga var nanomedicin, där forskning, entreprenörskap och kvalitetssäkring stod i fokus. Omkring 80 deltagare såsom forskare, doktorander, innovatörer, entreprenörer och finansiärer, ägnade dagen åt att ”navigera i forsknings- och innovationslandskapet”. Mötet gav möjlighet att ta del av nya idéer, hitta kontakter och upprätta samarbete för att få tillgång till spetskompetens och finansiering.

Programmet inleddes med att Lorena Dieguez, Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), berättade om framtidsutsikter för nanomedicin och medicintekniska produkter. En spännande tillämpning är exempelvis kontinuerlig hemövervakning av biomarkörer hos cancerpatienter.

Förmiddagens tema var “The Toolbox: The research that will take us there”. Konferensen bjöd på presentationer om hur nya forskningsrön leder till värdefulla applikationer. Anton Frisk Kockum, forskare vid Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) på Chalmers, talade om den andra kvantrevolutionen som möjliggör kraftigt förbättrade detektorer, absolut säker kommunikation och supersnabba datorer. Professor Bengt Fadeel, Karolinska Institutet, berättade om säkerhetsaspekter vid utveckling av kolbaserade nanomediciner. Ett lovande område är forskning om nanodiamanter som läkemedelsbärare för cancermediciner och kan leda till kliniska applikationer inom några år. Därefter följde en presentation av Cecilia Annerén, Disruptive Materials. Hon framförde vikten av en affärsstrategi för att bygga ett framgångsrikt företag, i detta fall baserat på ett unikt material, Upsalite.

Eftermiddagen inleddes med sessionen” The Market – How to make money out of your ideas.” Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity, lyfte nödvändiga egenskaper hos en visionär företagare: följ intresse och motivation, öppen för dialog, välj partners med omsorg, en vilja att testa olika saker snabbt och lära från det. Eric Johnston, från Sigrid Therapeutics, ett startup-företag som erbjuder produkter för att förhindra diabetes, påpekade vikten av ett skapa ett bra team. Sist ut inom denna session var Magnus Ericsson från Stockholms affärsänglar (STOAF), som berättade om deras investeringsstrategi inom unik och avancerad teknik som baseras på grundlig analys.

Dagens sista session ”The Driver’s Seat: Smart decisions and relevant navigation instruments for future health”, presenterades av Pia Kinhult på European Spallation Source (ESS). Syftet med forskningsanläggningen är att studera befintliga material och utveckla nya typer av material. Mot bakgrund av hur central forskning är för svensk industri, såsom läkemedel, fordon och flyg, är det viktigt att den utnyttjar anläggningens fulla potential.

Avslutningsvis poängterades att ökad kommunikation behövs mellan intressenter, dvs industri, akademi och myndigheter. NanoForum Summit 2019 är således ett lyckat exempel att framhålla i denna strävan! Mer information hittar du här.

Källa: Rune Karlsson, SweNanoSafe

0 kommentarer

Relaterade inlägg