Data för nanosäkerhet

För att kunna bedöma hälso- och miljörisker med nanomaterial behövs data. Att effektivt hantera och återanvända data från bl.a. standardiserade testmetoder, men också från nya högeffektiva och djurfria metoder, förväntas kunna accelerera och förbättra både forskning och riskbedömning av nanomaterial. Data ligger också i grunden för att kunna implementera och utföra Safe and Sustainable by Design som en del av målet att nå en giftfri miljö och en cirkulär ekonomi. År 2016 publicerades FAIR principerna som innebär att forskningsdata i allmänhet ska vara Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla), och Reusable (återanvändningsbara). Principerna har snabbt fått stort genomslag internationellt och i Sverige.

Flera europeiska projekt har under det senaste decenniet fokuserat på att utveckla och implementera lösningar för att göra nanosäkerhetsdata FAIR, inklusive tre stora pågående projekt som samarbetar för en gemensam grund för riskstyrning av nanomaterial och nanoteknologi. Dessa insatser har lett till grundandet av bl.a. en databas som samlat data från ett 20-tal olika projekt, the Nanosafety Data Interface.

Nyligen lanserades också ett så kallat FAIR implementeringsnätverk för nanosäkerhetsdata, som SweNanoSafe tidigare rapporterat om. Nätverket, som kallas AdvancedNano IN, ska aktivt stöda och främja implementeringen av FAIR principerna i databaser som hanterar olika typer av nanosäkerhetsdata. Nätverket har publicerat ett manifest som beskriver samordnade åtgärder för att sammanfoga FAIR-data och tjänster inom nanosäkerhet, samt bjuder in till samarbete. Projektet Gov4Nano, som står för grundandet av nätverket, har gjort en kort film för att beskriva betydelsen och målet med nätverket och som kan ses nedan.


Re-posted under a CC 4.0 license with credit to the EU H2020 project Gov4Nano (grant nr. 814401)

Forskningsartikel om ämnet i Nature Nanotechnology: Towards FAIR Nanosafety Data (Läs hela artikeln här)


This page in English.


Uppdaterad av:

KM 2021-07-06