Nytt FAIR implementeringsnätverk för nanosäkerhetsdata

Ett nytt så kallat FAIR implementeringsnätverk har lanserats för nanosäkerhetsdata. Begreppet FAIR står för att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reusable). Nätverket, som kallas AdvancedNano IN, ska aktivt stöda och främja implementeringen av FAIR principerna i databaser som hanterar olika typer av nanosäkerhetsdata. Initiativet är i linje med nationella kriterier om att göra forskningsdata FAIR  (”Kriterier för FAIR forskningsdata”). Nätverket har även publicerat ett manifest som beskriver samordnade åtgärder för att sammanfoga FAIR-data och tjänster inom nanosäkerhet.

För mer information om nätverket, se: https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/advancednano/

For information in English, please refer to: https://www.go-fair.org/2020/10/30/advancednano-in-driving-forward-a-fair-compliant-repository-for-data-tools-for-nano-advanced-material-safety/

0 kommentarer

Relaterade inlägg