Europeiska Kommissionen publicerar rapport om strategisk plan för en framtid med säkra och hållbara kemikalier och material

Europeiska Kommissionen har publicerat rapporten  Strategic Research and Innovation Plan (SRIP) för att accelerera omställningen till säkra och hållbara material. Dokumentet täcker alla material, inklusive speciella kategorier så som nanomaterial.

Läs mer på Kommissionens sidor:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/guidance-safe-and-sustainable-chemicals-and-materials-published-2022-10-26_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f04603f-534b-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-273210885

0 kommentarer

Relaterade inlägg