Ny rapport från JRC presenterar ett ramverk som stödjer design och utveckling av säkra och hållbara kemikalier och material.

Kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) har publicerat en rapport: Safe and sustainable by design chemicals and materials – Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials.

Syftet med SSbD-ramverket är att stödja design och utveckling av säkra och hållbara kemikalier och material med olika forsknings- och innovationsaktiviteter. Rapporten föreslår dimensioner, aspekter, metoder och indikatorer som kan användas för att bedöma kemikalier och material och hur kriterier kan definieras. SSbD-ramverket kommer framöver att testas och implementeras i olika fallstudier med syftet att förbättra ramverket genom att bland annat åtgärda sådana hinder som identifieras.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg