Stor EU-satsning på Safe and Sustainable by Design (SSbD) sätter igång

Svenska Miljöinstitutet (IVL) leder satsningen som ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer. Flera partners i projektet har koppling till forskning kring nanosäkerhet. Läs mer här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg