Nytt material om nanomaterial i arbetsmiljön och hur man hanterar dem

Prevent har publicerat materialet ”Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet” som beskriver var avsiktligt tillverkade nanopartiklar kan finnas i arbetsmiljön och hur man hanterar dem. Utöver skriften hittar man även, via Prevents hemsida, checklistor som stöd för att undersöka arbetsmiljön. Listorna kan användas av chefer och skyddsombud t.ex. i samband med skyddsronder.

Prevents hemsida: www.prevent.se/nano

0 kommentarer

Relaterade inlägg