Rapport från SweNanoSafe om nanomaterial i byggbranschen

Används nanomaterial inom bygg-och anläggningsprojekt idag?


Byggindustrin sysselsätter många människor, branschen är materialintensiv och omfattar en bredd av produkter såväl som stora flöden av byggmaterial. Nanomaterial förutspås en ökad användning i byggprodukter då dess egenskaper innebär exempelvis förbättrad funktionalitet och livslängd. Samtidigt finns ett behov av kunskap om nanosäkerhet rörande exponering och hälsorisker såväl som spridning och miljörisker orsakade av nanomaterial.

Rapporten ” Nanomaterial inom byggbranschen – en kartläggning och inventering av kunskap och kunskapsbehov” beskriver en ansats att ta reda på i vilken omfattning nanomaterial används inom byggbranschen idag, medvetenhet hos företag rörande nanosäkerhet samt en översikt av forskning rörande applikationer av nanomaterial inom byggbranschen. Resultaten som presenteras i rapporten baseras på uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister, SundaHus Miljödatabas samt dokumentation av bygg- och anläggningsprojekt inom Stockholms Stad. Projektet har samverkat med representanter från flera aktörer, myndigheter såväl som branschorganisationer och företag inom byggbranschen.

Författare av rapporten är Klara Midander, samordnare vid SweNanoSafe, och Danielle Freilich, miljökonsult vid Freilich Konsulter AB.

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:5 – Nanomaterial i byggbranschen – en kartläggning och inventering av kunskap och kunskapsbehov (svenska) här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg