Ny rapport från SIO grafen om risker i arbetsmiljön vid hantering av grafen

Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen har publicerat en rapport om grafenhantering i arbetsmiljön. Experter inom nanosäkerhet och arbetsmiljö från Chalmers Industriteknik, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Lunds universitet har gemensamt sett över risker som specifikt relaterar till grafen och presenterar nu resultaten tillsammans med råd och rekommendationer riktade till olika grafenaktörer.

SweNanoSafe samarbetar med SIO Grafen och rapportskrivarna, bl.a. inom utbildningsnätverket med syfte att stärka utbildning inom nanosäkerhet.

Rapporten är tillgänglig via SIO grafen projektets hemsida.

0 kommentarer

Relaterade inlägg