REACH: Uppdaterad vägledning om informationskrav för nanoformer

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har uppdaterat sin vägledning angående informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning (IR&CSA) för nanoformer under REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Tidigare har ECHA utarbetat tre vägledningsdokument som rör informationskrav (bilagor till IR&CSA, vägledning för kapitel R.7a, R.7b och R.7c) med syftet att ge anvisningar till registranter för att användas när de tar fram REACH-registreringsunderlag som omfattar nanoformer.

Två av dessa bilagor har nyligen (oktober 2021) reviderats, appendix R7-1 gäller för kapitel R.7a och appendix R7-2 gäller för kapitel R.7c. I utkastet till uppdatering anges att de anvisningar som ges fokuserar på specifika rekommendationer för att testa material som är nanoformer av ämnen.

0 kommentarer

Relaterade inlägg