OECD-rapporter om verktyg och modeller vid exponering av tillverkade nanomaterial

OECD-serien om testning och bedömning innehåller publikationer relaterade till kemikalier inklusive nanomaterial, några av dem används som underlag vid utveckling av OECD-testmetoder (Test Guidelines – TGs). Nyligen, den 19:e oktober 2021, publicerades ett dokument om utvärdering av verktyg och modeller som används för att bedöma miljöexponering för tillverkade nanomaterial (Series on Testing and Assessment, No. 345). Samma datum publicerades dessutom tre rapporter angående utvärdering av verktyg och modeller för bedömning av yrkes- och konsumentexponering för tillverkade nanomaterial (Series on Testing and Assessment, No. 346, 347 and 348).

0 kommentarer

Relaterade inlägg