Enkät för att kartlägga och överbrygga hinder mellan forskning och reglering

Det krävs flera steg för att ta fram en godkänd OECD Testriktlinje (Test Guideline – TG) eller ett Vägledningsdokument (Guidance Document – GD). Även relativt okomplicerade förslag tar vanligtvis minst två år från antagande i OECD:s testriktlinjeprogram till att TGs eller GDs kan bli accepterade. Aspekter av dessa formella processer kan utgöra hinder och utmaningar när det gäller att översätta vetenskap till användbara regleringsverktyg. NanoHarmony syftar till att inte bara kartlägga dessa hinder utan också att komma med förslag på att övervinna dem. Enkäten kommer att ge värdefull input för sådana åtgärder (öppen till och med 1 oktober 2021).

0 kommentarer

Relaterade inlägg