Rapport från SweNanoSafe om nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö

Vad gäller för nanomaterial egentligen?

Rapporten ”Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö – Regler och rekommendationer om kunskap, riskbedömning och riskhantering” beskriver nanosäkerhet i den ”allmänna” kemikalielagstiftningen, det vill säga Reach, CLP, och lagstiftning med fokus på kemikalier i arbetsmiljön.

SweNanoSafe identifierade tidigt Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö som ett prioriterat område som behöver beskrivas. SweNanoSafe gav därför Annika Nilsson, professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet, i uppdrag att sammanställa en översikt av tillgänglig kunskap och kunskapsluckor inom området.

Ladda ner SweNanoSafe Rapport 2021:4 – Nanosäkerhet vid kemikaliehantering och i arbetsmiljö – Regler och rekommendationer om kunskap, riskbedömning och riskhantering (svenska).

Mer om rapporten finns att läsa här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg