Frankrike vill se begränsad användning av produkter med nanomaterial

”Vad gäller nanomaterial måste vi ställa frågor om deras nytta i förhållande till eventuella hälsorisker.” Aurélie Niaudet, ANSES

Den franska myndigheten för livsmedel, miljö, arbetsmiljö och säkerhet (ANSES), har upprepat sin tidigare ståndpunkt om att begränsa användningen av produkter som innehåller nanomaterial ”som är till liten nytta för befolkningen” på grund av de ”många gråzoner” som fortfarande finns kvar när det gäller exponering, potentiella hälsoeffekter och eventuell miljöpåverkan.

Aurélie Niaudet, som ansvarar för att bedöma riskerna med fysikaliska agenser, meddelar i ett inlägg på myndighetens webbplats att det förutom att stärka regelverket är viktigt att begränsa exponeringen som en försiktighetsåtgärd genom att välja produkter som är fria från nanomaterial.

0 kommentarer

Relaterade inlägg