Europeiska Kommissionen gör en undersökning om Safe and Sustainable by Design kriterier för kemikalier och material

Undersökningen riktar sig till alla som är intresserade av ämnet, inklusive Europeiska myndigheter, industri, akademi samt det civila samhället. Resultatet kommer att informera Kommissionen i det fortsatta arbetet för att nå en definition och kriterier för Safe and Sustainable by Design strategier. 

Svara på enkäten här innan 30 juni, 2021. 

Läs mer om Safe and Sustainable by Design på SweNanoSafes webbsida här

0 kommentarer

Relaterade inlägg