Kommande utbildning inom nanosäkerhet

Under sommaren och hösten 2021 organiseras två internationella kurser om nanosäkerhet.

Venice Nanosafety Training School organiseras för tionde gången under sommaren och sker i år virtuellt p.g.a. pågående pandemi. Kursen går på engelska och riktar sig till både unga och seniora forskare, samt industri, myndigheter, klinisk personal och alla intresserade av säker nanoteknologi, nanomedicin och riskbedömning av nanomaterial.

Den Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA Education) organiserar kursen Nanoparticles at Workplaces: Hazards, exposure and control under hösten och målet är att ha en fysisk kurs i Helsingfors. Kursen går på engelska och riktar sig till yrkeshygieniker, hälso- och säkerhetschefer, forskare, myndigheter och laboratorieingenjörer.

För mer information om utbildning inom nanosäkerhet, registrera dig till SweNanoSafes utbildningsnätverk här.

Länkar och registrering:

Nanosafety Training School: From Basic Science To Risk Governance: 21-25 June 2021

Mer information finns på eventets websida och registrering sker här.

Nanoparticles at Workplaces: Hazards, exposure and control, 26th – 28th of October 2021, Scandic Grand Marina, Helsinki, Finland

Mer information och registrering här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg