Ny SweNanoSafe rapport om Nanomaterial i miljön – en översikt av kunskap och av kunskapsluckor

Ökad användning av tillverkade nanomaterial i olika applikationer innebär risk för ytterligare spridning i miljön. Hur nanomaterial, sprids, ackumuleras, interagerar och transformeras i olika miljömatriser är bara delvis studerat. Stora utmaningar gällande metoder att detektera, kvantifiera och karakterisera nanomaterial i miljön samt metoder för riskbedömning, kvarstår.

En ny rapport från SweNanoSafe om Nanomaterial i miljön – en översikt av kunskap och av kunskapsluckor beskriver användningsområden för nanomaterial, deras utsläpp till och ansamling i miljön, analytiska metoder för olika matriser, hur nanomaterial sprids och omvandlas i miljön, toxikologiska effekter i miljön samt miljöriskbedömning.

Rapporten har tagits fram av Goodpoint AB på uppdrag av SweNanoSafe. Syftet var att ta fram en nulägeskartläggning och sammanställning över sådan kunskap som finns idag om spridning av nanomaterial i- och dess påverkan på miljön, med utgångspunkt i rådande förhållanden i Sverige. Utöver detta har kunskapsluckor identifierats.

Den 17 november 2020 arrangerade SweNanoSafe även en digital workshop ”3rd Annual Workshop of the SweNanoSafe Research Network: Nanomaterials in the Environment” där kunskapsluckor inom området diskuterades, vilket bidrog till denna rapport.

Freja Milton, Maja Finnveden och Arne Wallin vid Goodpoint AB har författat rapporten som finns att ladd ner och läsa här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg