Titandioxid kan inte längre betraktas som en säker livsmedelstillsats

Titandioxid (E171) som tillsats i livsmedel anses inte längre vara säkert enligt EFSA (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet). E171 används som färgämne i en rad livsmedel och innehåller som mest 50% nanopartiklar.

Att tillsatsen inte längre kan betraktas som säker beror på att EFSA i sin uppdaterade riskbedömning tagit hänsyn till nya data som visar att titandioxid i nanostorlek kan orsaka genetiska skador. Det faktum att genotoxicitet inte kan uteslutas, trots nya data och bättre metoder, gör att man exempelvis inte kan fastställa en säker nivå för ett acceptabelt dagligt intag (ADI) för E171. Detta förväntas ha stora konsekvenser för livsmedelsbranschen.

Läs mer: https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

0 kommentarer

Relaterade inlägg