Gör din röst hörd angående framtida studier av nanomaterial

Är din verksamhet inom ett område relaterat till nanomaterial och nanoteknik, som kan dra nytta av mer forskning? Om du har ett förslag på en specifik studie som kan fylla en kunskapslucka av intresse för EU, finns det möjlighet att studien utförs av EUON. Det kan till exempel vara frågor om hälso- och miljöaspekter av nanomaterial, inklusive eventuell giftighet, exponering och riskbedömning. Skicka in ditt förslag senast den 30 april 2021. Mer information finns här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg