Avancerade material

EU stöder området avancerade material, hållbarhet genom design och ansvarsfull utveckling av nanoteknik. Material berör alla aspekter av vår vardag, de påverkar miljön, samhället och ekonomin. Det är ingen slump att civilisationers tidsåldrar hänvisar till material. Behovet av nya material är centralt för många av samhällets utmaningar, exempelvis material som sparar energi och resurser, är säkrare och miljövänligare, och kan därigenom bidra till FN:s hållbarhetsmål. Med avancerade material menas vanligtvis material som har nya eller förbättrade egenskaper och bättre prestanda jämfört med bulkmaterial. Nanomaterial kan anses som en undergrupp till avancerade material. Förståelse av materialrelaterade fenomen och utveckling av nya material erbjuder en grund för innovationer för ett hållbart samhälle. Nano- och mikrostrukturer ger upphov till bland annan nya mekaniska, optiska, värme och elektriska egenskaper hos ett flertal teknologiskt avancerade material såsom polymerer, metaller, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör, grafen och kan användas i olika avancerade teknologiska tillämpningar. Ett EU-projekt med fokus på säker utveckling av avancerade material är HARMLESS, se vidare https://cordis.europa.eu/project/id/953183 och https://www.harmless-project.eu/.

ADVANCED MATERIALS
Work in the field of advanced materials, sustainability by design and the responsible development of nanotechnologies.

ec.europa.eu

0 kommentarer

Relaterade inlägg