Nytt samverkansinitiativ inom nanosäkerhet i Lund

NanoSafe4All är namnet på ett samverkansinitiativ inom nanosäkerhet som inte bara inkluderar forskare från olika fakulteter inom Lunds universitet och från ett antal lokala industripartners, utan även forskare och experter från externa aktörer som SweNanoSafe och Mistra Environmental Nanosafety. Initiativet går ut på att samla Lunda-aktörer och externa aktörer med avsikt att diskutera och identifiera behov inom nanosäkerhet med bredast möjliga perspektiv, identifiera möjliga tvärvetenskapliga projekt inklusive finansieringsmöjligheter och undersöka möjligheterna för att starta serviceverksamhet inom nanosäkerhet. Målet är att säkerställa att produkter som bygger på nanoteknologi och material, inklusive nya material som genererar nanopartiklar under sin livscykel, kan utvecklas och hanteras på ett säkert och hållbart sätt.

Kontaktperson: Tommy Cedervall, Lunds universitet

0 kommentarer

Relaterade inlägg