SweNanoSafe-rapport från forskarnätverkets 3e årliga workshop

Den 17 november 2020 arrangerade SweNanoSafe tillsammans med Naturvårdsverket en virtuell workshop om nanomaterial i miljön. Presentationerna och diskussionerna fokuserade på nanomaterial i miljön och det nationella samordningsuppdraget för plast (mikroplast) introducerades.

Evenemanget samlade ca 40 deltagare från olika intressentgrupper, främst från akademin och forskningsinstitut men också från nationella myndigheter, vilket gav möjligheter till nätverkande och ytterligare samarbete mellan intressenter.

Nu publicerar SweNanoSafe rapporten som sammanfattar workshopen. Den intresserade finner rapporten här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg