Nanosäkerhet i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

Riksdagen har tidigare beslutat om att målet för arbetslivspolitiken är att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både män och kvinnor.

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi (Skr.2020/21:92) förtydligar man nu hur målet ska uppnås genom att sätta fyra delmål om ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv på en arbetsmarknad utan brott och fusk. I förhållande till delmålet om ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet, lyfts nanosäkerhet i arbetslivet och behovet av information om nanomaterial:

”Farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer nästan på alla arbetsplatser. Många gånger vet vi inte vilka ämnen vi utsätts för. Kunskapen om vilka nanomaterial som används i arbetslivet, och hur risker kopplade till dem ska hanteras är fortsatt låg. Information på svenska om nanomaterial bör finnas tillgänglig.”

Läs mer och ladda ner regeringens skrivelse i sin helhet här:

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025

0 kommentarer

Relaterade inlägg