OECD publicerar rapport som ska möjliggöra utveckling av säker och hållbar nanoteknik – Moving Towards a Safe(r) Innovation Approach (SIA)

Det internationella organet för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat en ny rapport om hur industrin och myndigheter kan samverka för att minska på osäkerheterna och riskerna kring nya nanomaterial och nanoteknik. Rapporten beskriver ett tillvägagångssätt som kallas för Safe Innovation Approach (SIA) och består av två komponenter, dels 1) att industrin beaktar säkerhetsrisker med nanomaterial redan i ett tidigt skede av innovationsprocessen (Safe by Design-principer), och dels 2) att myndigheter har förmågan att vara förberedda på utmaningarna som kommer med att bedöma risker med nanomaterial och nanoteknik (Regulatory Preparedness). Tillvägagångssättet inkluderar också aspekter av livscykelanalys och socioekonomisk analys, samt ett nytt koncept som omfattar så kallade tillförlitliga miljöer (Trusted Environments) som ska underlätta kommunikation och utbyte av information mellan innovatörer och myndigheter.

Rapporten:

Moving Towards a Safe(r) Innovation Approach (SIA) for More Sustainable Nanomaterials and Nano-enabled Products

Orginalpublikationen:

Safe innovation approach: Towards an agile system for dealing with innovations

0 kommentarer

Relaterade inlägg