Nanomaterial i myndigheternas regleringsbrev

I myndigheternas regleringsbrev för verksamhetsåret 2021 har både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket fått specificerade mål- och återrapporteringskrav som gäller nanomaterial. I båda fallen handlar det om myndigheternas insatser för ökad nanosäkerhet. Målen är en reglering för säker hantering av nanomaterial samt säker hantering av avfall som innehåller nanomaterial.

Mer om innehållet i de båda myndigheternas regleringsbrev finns att finna genom länkarna nedan.

Kemikalieinspektionen ska ”redovisa resultatet av myndighetens arbete för att nå en säker reglering av hantering av nanomaterial”.

Naturvårdsverket ska ”redovisa hur myndigheten arbetat för att identifiera och säkerställa en säker hantering av avfall som innehåller nanomaterial och hur detta har integrerats i myndighetens verksamhet inom avfallsområdet, plast och cirkulär ekonomi”.

0 kommentarer

Relaterade inlägg