Ny IPCS rapport om nanomaterial och immunotoxicitet

Det finns för närvarande inga riktlinjer för bedömning av immunotoxikologiska konsekvenser av exponering för tillverkade nanomaterial.I stället har klassiska metoder för toxicitetsbedömning av kemi, inklusive immunotoxicitet,  använts för att identifiera potentiellt farliga material. I en ny rapport från IPCS, världshälsoorganisationens internationalla program för kemikaliesäkerhet, presenteras nuvarande kunskapsläge med avseende på principer och metoder för bedömning av hälsorisk på grund av immunotoxicitet i samband med exponering för tillverkade nanomaterial.

Den nya IPCS rapporten ’Principles and methods to assess the risk of immunotoxicity associated with exposure to nanomaterials’ finns att ladda ner här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg