Rapport från SweNanoSafes workshop 19 september 2019: Funktionella och säkra nanomaterial

Den 19 september 2019 samlade SweNanoSafe trettiofem deltagare på Ideon i Lund för en workshop inom nanosäkerhet med temat Funktionella och säkra nanomaterial – Samarbete mellan akademi och industri. Presentationerna och diskussionerna fokuserade på forskningsbehov och implementering av forskningsresultat inom områdena lagstiftning, teknisk utveckling och säker användning av nanomaterial.

Evenemanget samlade deltagare från olika intressentgrupper, huvudsakligen från akademin men också från myndigheter och industri, vilket gav möjlighet till nätverkande och utökat samarbete mellan intressenter. Deltagarna representerade främst svenska universitet, forskningsinstitut och industri, men även medverkande från Danmark och Nederländerna.

Länk till rapporten (på engelska) hittar ni här och länkar till presentationerna i notisen om workshoppen finns här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg