Hälsoeffekter av små metallpartiklar vid 3D-skrivning

Det räcker inte med traditionella dammätningar för att mäta hälsoeffekter i miljöer där små partiklar i metall förekommer. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland och Örebro som har kartlagt metallexponering och möjliga hälsoeffekter vid professionellt arbete med 3D-skrivare. Forskargruppen är först ut internationellt med att publicera vetenskapligt om metallexponering och hälsoeffekter vid 3D-skrivning.

Länk till rapport

0 kommentarer

Relaterade inlägg