Projekt om nanomaterial i miljön

Ökad användning av tillverkade nanomaterial i olika applikationer innebär risk för ytterligare spridning i miljön. Hur nanomaterial, sprids, ackumuleras, interagerar och transformeras i olika miljömatriser är bara delvis studerat. Stora utmaningar gällande metoder att detektera, kvantifiera och karakterisera nanomaterial i miljön samt metoder för riskbedömning, kvarstår.

SweNanoSafe har därför initierat ett projekt om nanomaterial i miljön: ”Identifiering av kunskapsluckor och förslag på forskningsinsatser”, med fokus på svenska förhållanden. Målet är att kartlägga vilka kunskapsluckor som finns rörande spridning och påverkan av nanopartiklar/nanomaterial på miljön under hela livscykeln. Projektet kommer bland annat att ge förslag på riktade forskningsinsatser som kan utföras i Sverige.

Exempel på prioriteringar:

  • Kunskap om vilka mängder nanomaterial samhället använder
  • Uppskattning av faktiska/potentiella källor, utsläppsvägar och processer som leder till miljöexponering
  • Omvandling och öde av nanomaterial i miljön
  • Strategier och metoder för detektering av nanomaterial i olika miljömatriser
  • Miljöeffekter av nanomaterial och mekanismer för deras toxicitet
  • Metoder för bedömning av miljörisker med nanomaterial

Projektet genomförs under 2020 tillsammans med deltagare från näringsliv, forskningsinstitut och akademi.

Kontaktperson för projektet är Rune Karlsson.

Uppdaterad av:

KM 2020-08-19