8

okt

”Vi vet ännu mindre om nanoplast än om mikroplast”

8 Oktober, 2019

Det behövs mer forskning om mikroplaster och nanoplaster innan vi kan dra definitiva slutsatser om deras hälsopåverkan, säger Tommy Cedervall, Lunds universitet till webbportalen forskning.se.

Länk till artikel på forskning.se