15

nov

SweNanoSafe workshop 18 september 2019: Funktionella och säkra nanomaterial

15 November, 2020

Ett forskarnätverk, knutet till den nationella plattformen för nanosäkerhet SweNanoSafe, formades formellt vid en första workshop 2018. Syftet med nätverket är att stötta nationell samverkan mellan olika aktörer, kartlägga forskningsbehov, synliggöra svensk nanosäkerhetsforskning och tillhandahålla nationella experter för olika uppdrag.

Den andra workshoppen för forskarnätverket arrangerades i Lund 18 september 2019 med temat Funktionella och säkra nanomaterial – Samarbete mellan akademi och industri, och innehöll både presentationer och gruppdiskussioner. Trettiofem deltagare samlades från industri, forskningsinstitut, akademi och myndigheter.

Workshopen modererades av Lennart Gisselsson, Lunds universitet. Bengt Fadeel, Karolinska institutet och ordförande i SweNano-Safes expertpanel, inledde dagens program med att hälsa alla välkomna, presentera SweNanoSafes verksamhet och informera om forskarnätverket.

Fokus för workshopen var samarbetet mellan akademi och industri, exempelvis hur man bygger en ömsesidig förståelse som gör akademisk forskning mer tillgänglig och applicerbar och därmed också värdefullare för industrin. Ett viktigt område som diskuterades var tidig integration av säkerhetsaspekter i innovationsprocessen, dvs safe-by-design.

Presentationer och gruppdiskussioner

Bland presentatörerna fanns (länkar till presentationer)

Under workshoppen fick deltagarna delta i gruppdiskussionerna Funktionella och säkra nanomaterial och Samarbete mellan akademi och industri.

Introduktion till de två gruppdiskussionerna och åtföljande redovisning leddes av Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech respektive Ian Cotgreave, RISE.

Som inspiration för den första sessionen, Funktionella och säkra nanomaterial, utgick deltagare från ett par frågor kring hinder för att sätta säkra nanomaterial på marknaden och hinder för att åstadkomma safe-by-design under innovationsprocessen.

Inför den andra sessionen, Samarbete mellan akademi och industri,  diskuterade deltagarna från frågor om samarbeten som skulle öka konkurrenskraft och innovation mot säkrare nanomaterial, samt eventuella hinder för samarbeten mellan akademi och industri.

Nästa steg

Bengt Fadeel avslutade dagen med att påpeka att vi behöver utveckla samarbeten mellan nanosäkerhetsplattformar både i Norden, Europa och internationellt, för att snabba på utvecklingen mot säkrare nanoprodukter. En tredje workshop planeras inför nästa år och idéer eller ämnen välkomnas genom mejl till rune.karlsson@swenanosafe.se.

En mer utförlig redovisning av workshopen och dagens diskussioner sammanställs för närvarande och kommer att skickas ut till deltagarna.

Dagens program hittar du här. Information om forskarnätverket med länk till ett anmälningsformulär finns här.