11

mar

Slutrapport från Mistra Environmental Nanosafety (fas 1)

11 Mars, 2020

Fas 1 har visat på vikten av mera realistiska och integrerade riskbedömningsmetoder för nanopartiklar. Slutrapporten har skrivits utifrån utvalda forskningsresultat som erhållits av projektets forskare och presenteras inom ramen för respektive fallstudie. Projektets samtliga forskningsresultat finns i de vetenskapliga publikationerna som är listade i slutet av rapporten. I fas 2 utvecklas den forskning vilken identifierats som mest intressant i fas 1.