12

maj

Ny IPCS rapport om nanomaterial och immunotoxicitet

12 Maj, 2020

Det finns för närvarande inga riktlinjer för bedömning av immunotoxikologiska konsekvenser av exponering för tillverkade nanomaterial. I stället har klassiska metoder för toxicitetsbedömning av kemi, inklusive immunotoxicitet,  använts för att identifiera potentiellt farliga material. I en ny rapport från IPCS, världshälsoorganisationens internationalla program för kemikaliesäkerhet, 
presenteras nuvarande kunskapsläge med avseende på principer och metoder för bedömning av hälsorisk på grund av immunotoxicitet i samband med exponering för tillverkade nanomaterial.

Den nya IPCS rapporten ’Principles and methods to assess the risk of immunotoxicity associated with exposure to nanomaterials’ finns att ladda ner här.