11

mar

Bör kolnanorör bannlysas?

11 Mars, 2020

ChemSec, en oberoende organisation som arbetar för att driva på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ, har föreslagit att kolnanorör ska fasas ut vilket det nyligen rapporterades om i Nature Nanotechnology.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet och University of Manchester skrivit en replik där man menar att det finns gott om data som visar att kolnanorör inte bör ses som ett material med ”asbest-liknande” egenskaper, utan istället som en grupp av material där enskilda typer av kolnanorör kan orsaka distinkta biologiska effekter.