Nanosäkerhet och hållbarhet

För att säkerställa en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen behövs kunskap och kompetens om säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial och nanoteknologi. SweNanoSafe har initierat ett projekt i syftet att inventera hur verksamheten vid den nationella plattformen för nanosäkerhet kan bidra till- och stödja hållbarhetsmålen.

Plattformen har tidigare identifierat hinder och föreslagit åtgärder för att öka säkerheten kring användning och hantering av nanomaterial. Dessa åtgärder överses nu i förhållande till målen för att implementera hållbarhetsaspekter och bygga en grund för förbättring av kommunikation och implementering av nanosäkerhet inom flera områden i samhället. Mer information inom ämnet förväntas under 2021.

Kontaktpersoner för projektet är Marietta Athanasiou och Penny Nymark .

Uppdaterad av:

KM 2021-02-25