Nanosäkerhet och hållbarhet

För att säkerställa en hållbar utveckling i enlighet med de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljömålen behövs kunskap och kompetens om säker användning, hantering och utveckling av nanomaterial och nanoteknologi. SweNanoSafe har initierat ett projekt i syftet att inventera hur verksamheten vid den nationella plattformen för nanosäkerhet kan bidra till- och stödja hållbarhetsmålen.

Plattformen har tidigare identifierat hinder och föreslagit åtgärder för att öka säkerheten kring användning och hantering av nanomaterial. Dessa åtgärder överses nu i förhållande till målen för att implementera hållbarhetsaspekter och bygga en grund för förbättring av kommunikation och implementering av nanosäkerhet inom flera områden i samhället.

En första rapport innehållande en inledande granskning av hållbarhetsmålen i förhållande till nanosäkerhet har publicerats och finns tillgänglig här. Rapporten är ett första steg i att initiera ett bredare arbete kring att vidareutveckla SweNanoSafes aktiviteter i linje med målen, samt i linje med både EUs och Sveriges politiska ambitioner om en giftfri miljö.

Kontaktpersoner för projektet är Marietta Athanasiou och Penny Nymark .

 

Uppdaterad av:

KM 2022-05-18