Geert Cornelis, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

---

Geert Cornelis är docent i markkemi på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Geert Cornelis har jobbat med nanosäkerhetsfrågor sedan 2008, först som post-doc på Adelaide University i Michael McLaughlins forskargrupp, sedan som post-doc i Martin Hassellövs grupp och forskarassistent på Göteborgs Universitet och för närvarande som forskare på SLU. Under sin karriär har Geert Cornelis jobbat med analytisk kemi, modellering och förklaring av nanopartiklars transport och bioupptag i den naturliga miljön, speciellt i jordar. Geert har utfört forskningen i samarbete med många europeiska, amerikanska och australienska forskare, bland annat inom EU-projekten MARINA, GUIDEnano, NanoFase och ACEnano.

Uppdaterad av:

KM 2021-07-06